Najczęściej zadawane pytania

Pytanie

Na jakie koszty należy się przygotować rozpoczynając sprawę?

Jedyne koszty jakie Państwo poniosą to 1,25% kwoty roszczenia wskazanego w pozwie, nie mniej niż 30 zł.

Na czym polegają usługi operatora serwisu sadinternetowy.pl?

Usługi operatora serwisu sadinternetowy.pl polegają na wyszukaniu adwokata lub radcy prawnego, który będzie Państwa reprezentował w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Lublinie (E-sądem)...

Czy opłaty poniesione przeze mnie w związku ze sprawą dłużnik ma obowiązek zwrócić?

Tak. W nakazie zapłaty E-sąd nałoży na dłużnika obowiązek zwrotu wszystkich kosztów procesu, to znaczy wniesionej opłaty sądowej...

Co mogę zrobić aby ściągnięcie należności z majątku dłużnika było skuteczne?

Powinni Państwo poinformować pełnomocnika o wszelkich znanych składnikach majątku dłużnika...

Kiedy przedawniają się roszczenia?

Co do zasady termin przedawnienia roszczeń wynosi lat dziesięć, jednakże dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata...

Dlaczego pozew po opłaceniu otrzymuje status oczekuje na zatwierdzenie?

Status taki oznacza, że formularz pozwu został zarejestrowany w serwisie www.sadinternetowy.pl i oczekuje na weryfikację przez prawnika. Na tym etapie prawnik może kontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji...

Co zrobić jeżeli formularz pozwu nie przechodzi do następnego kroku?

Jeżeli po kliknięciu ikony „dalej” formularz pozwu nie przechodzi do następnej strony to oznacza, że przy wypełnianiu pojawił się błąd...

Co zrobić w razie braku numeru PESEL i NIP dłużnika?

Do rozpoczęcia sprawy przed E-sądem konieczny jest numer PESEL lub NIP dłużnika. Jeżeli nie znają Państwo żadnego z tych numerów, to należy złożyć wniosek o udostępnienie danych...

Klauzula wykonalności e-Sąd - jak długo trzeba czekać?

Po wydaniu nakazu zapłaty klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu automatycznie. Oznacza to, że powód nie musi składać odrębnego wniosku, aby ją uzyskać ... .

Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty - co dalej?

Jeśli e-Sąd stwierdzi brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, jeżeli według treści pozwu: 1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne ...

Masz pytania? Zadzwoń!