Kiedy następuje złożenie pozwu do e-sądu?

Wypełniony formularz e-pozwu zostaje przydzielony do prawnika (adwokata lub radcy prawnego). Kiedy to nastąpi, należy wpłacić na konto prawnika opłatę sądową. Wysokość opłaty zależy od łącznej wysokości wszystkich roszczeń zawartych w pozwie.

Następnie prawnik sprawdza poprawność danych podanych w e-pozwie pod względem formalnym. Na tym etapie prawnik może kontaktować się z użytkownikiem z prośbą o uzupełnienie danych. Bardzo pomocne są skany lub fotografie dowodów, które użytkownik powinien załączyć do wypełnionego formularza e-pozwu. Na podstawie tych dowodów prawnik poprawi ewentualne błędy co do wysokości roszczeń, kwoty odsetek itp.

Po ewentualnych korektach prawnik zatwierdzi pozew oraz skieruje go do e-sądu. Użytkownik zostanie o tym poinformowany w wiadomości e-mail.

Masz pytania? Zadzwoń!