pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Klauzula wykonalności e-Sąd - jak długo trzeba czekać?

Po wydaniu nakazu zapłaty klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu automatycznie. Oznacza to, że powód nie musi składać odrębnego wniosku, aby ją uzyskać. Informacja o jej nadaniu przesyłana jest na adres e-mail podany podczas rejestracji i widoczna w systemie Sądu Internetowego w formie postanowienia. Nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności jest tytułem wykonawczym uprawniającym do wszczęcia egzekucji. W oczekiwaniu na nadanie klauzuli wykonalności należy podać składniki majątku dłużnika na stronie pozwu. Czas oczekiwania na nadanie klauzuli wykonalności zależy od zachowania pozwanego. a) ok. 7 dni wysłanie przez e-Sąd nakazu zapłaty do dłużnika b) 14 dni na odbiór przez pozwanego nakazu zapłaty c) 14 dni na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu d) 7 dni na odesłanie pisma do e-Sądu e) 14 dni - ewentualne oczekiwanie na sprzeciw lub zwrot doręczenia oraz wprowadzenie informacji do systemu o braku sprzeciwu. Jak wynika z powyższego zestawienia, czas do nadania klauzuli wykonalności może wydłużyć się do dwóch miesięcy.

Masz pytania? Zadzwoń!

pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663