pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Cennik

ZA CO MUSZĄ PAŃSTWO ZAPŁACIĆ?
Za co płacę?Ile płacę?Dlaczego płacę?Czy otrzymam zwrot opłaty?
Wniesienie pozwu o zapłatę do E-sądu. 1,25% kwoty,
której domagają się Państwo
w pozwie o zapłatę,
nie mniej niż 30 zł.
Jest to przewidziana przepisami prawa obowiązkowa opłata
na rzecz Sądu Rejonowego
w Lublinie (E-sądu).
TAK, po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, dłużnik zobowiązany jest do zwrotu Państwu wniesionej opłaty.
CO OTRZYMUJĄ PAŃSTWO ZA DARMO?
Co otrzymuję?Jakie są moje korzyści?
Możliwość przygotowania kompletnego pozwu o zapłatę,
nawet w 5 minut.
Internetowy formularz oraz system pomocy, w tym bezpłatne konsultacje,
pomogą Państwu szybko i wygodnie przygotować pozew o zapłatę.
Zweryfikowany przez adwokata/radcę prawnego,
poprawny pozew o zapłatę.
Adwokat/radca prawny dopilnuje żeby przygotowany przez Państwa pozew o zapłatę 
był kompletny, poprawny i w pełni profesjonalny.
Bieżące informacje o postępach w sprawie. O każdej zmianie etapu postępowania w sprawie jesteście Państwo natychmiast informowani wiadomością e-mail, a jej aktualny status zawsze możecie sprawdzić po zalalogowaniu się w serwisie sadinternetowy.pl.
Prowadzenie przez adwokata/radcę prawnego
sprawy przed sądem.
Adwokat/radca prawny będzie reprezentował Państwa przed E-sądem oraz przed sądem cywilnym
(w przypadku wniesienia przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty, lub skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym). Pełnomocnik wnosi w Państwa imieniu konieczne pisma i uzupełnia ewentualne braki w dokumentach sądowych.
Wynagrodzeniem pełnomocnika obciąża się wyłącznie dłużnika.
Prowadzenie przez adwokata/radcę prawnego sprawy
w komorniczym postępowaniu egzekucyjnym.
Adwokat/radca prawny ustala z Państwem składniki majątku dłużnika, które mogą być przedmiotem egzekucji, oraz sporządza i wnosi w Państwa imieniu wniosek egzekucyjny do komornika.
Wynagrodzeniem pełnomocnika obciąża się wyłącznie dłużnika.
Możliwość zamieszczenia oferty sprzedaży wierzytelności w serwisie sadinternetowy.pl. Dzięki wystawieniu na sprzedaż wierzytelności dłużnika, potwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu, nawet w przypadku bezskutecznej egzekucji komorniczej, mają Państwo szansę odzyskania części należnej kwoty.
KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK DODATKOWEJ OPŁATY?
Za co płacę?Ile płacę?Dlaczego płacę?Czy otrzymam zwrot opłaty?
Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika, gdy nie wskazali Państwo komornikowi składników jego majątku. 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (73 zł - wg danych ZUS z 28.12.2013) oraz koszty korespondecji według wskazania komornika Jest to przewidziana przepisami prawa, obowiązkowa opłata na rzecz komornika za poszukiwanie majątku dłużnika. TAK, wniesiona opłata oraz pozostałe koszty doliczane są do kwoty odzyskanej przez komornika.
Nieobowiązkowe, osobiste stawiennictwo adwokata/radcy prawnego na rozprawie przed sądem cywilnym, po wniesieniu przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty lub skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłym. Wysokość wynagrodzenia za osobiste stawiennictwo jest ustalana z adwokatem/radcą prawnym, który zgodzi się stawać na rozprawie osobiście lub zapewni obecność innego prawnika. Adwokat/radca prawny musi mieć zapewnione wynagrodzenie za nieobowiązkowe, stwiennictwo oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce rozprawy. TAK,  sąd powinien zobowiązać dłużnika do zwrotu wynagrodzenia za osobiste stawiennictwo adwokata/radcy prawnego.
Cofnięcie przez Państwa pozwu o zapłatę w trakcie postępowania przed sądowego.
w zależności od wysokości kwoty dochodzonej pozwem o zapłatę:
60 zł do 500 zł
180 zł do 1500 zł
600 zł do 5000 zł
1200 zł do 10000 zł
2400 zł do 50000 zł
3600 zł do 200000 zł
7200 zł powyżej 200000 zł
Koszty zastępstwa procesowego ustalane są przez sąd na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności prawne radców prawnych / adwokackie.
Państwa działania pozbawiły pełnomocnika szans na uzyskanie od dłużnika wynagrodzenia za usługi, z których do tej pory korzystaliście Państwo za darmo. NIE, opłata stanowi wynagrodzenie pełnomocnika za świadczone na Państwa rzecz usługi.
Wypowiedzenie przez Państwa pełnomocnictwa adwokatowi/radcy prawnemu w trakcie postępowania przed sądem,  
Wycofanie przez Państwa oferty sprzedaży wierzytelności zamieszczonej w serwisie sadinternetowy.pl
Oddalenie powództwa przez sąd cywilny z powodu jego wcześniejszej zapłaty przez dłużnika i braku poinformowania o tym Pełnomocnika.