pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie

Nie mam numeru PESEL ani NIP dłużnika, co robić?

Musisz mieć PESEL lub NIP dłużnika aby złożyć sprawę do e-Sądu. Jeżeli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, to jego numer NIP jest opublikowany w Internecie. Po wpisaniu nazwy lub imienia i nazwiska dłużnika przeglądarka wyświetli stronę z numerem NIP dłużnika. Jeżeli dłużnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, to urząd gminy może udostępnić jego numer PESEL na uzasadniony wniosek. Skontaktuj się z adwokatem/radcą wymienionym na stronie https://sadinternetowy.pl/adwokaci-i-radcy-prawni/ w celu ustalenia warunków złożenia wniosku.

Mam przedawnione roszczenie, co robić?

Jeżeli twoje roszczenie jest przedawnione, to możesz skierować sprawę do e-Sądu, ale nie odzyskasz pieniędzy, jeżeli dłużnik zaskarży sądowy nakaz zapłaty. Nakaz może być zaskarżony przez dłużnika w terminie 14 dni od doręczenia. Termin przedawnienia roszczeń niezwiązanych z działalnością gospodarczą wynosi co do zasady 6 lat, ale istnieją liczne wyjątki np. umowa najmu - 3 lata, umowa sprzedaży - 3 lata, umowa o pracę - 3 lata. Termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi co do zasady 3 lata, ale istnieją liczne wyjątki np. umowa zlecenia - 2 lata, umowa o dzieło - 2 lata, umowa przewozu - 1 rok. Termin przedawnienia wynoszący co najmniej 2 lata kończy się z ostatnim dniem roku - 31 grudnia.

Masz pytania? Zadzwoń!

pon.-pt. 9.00-17.00
883288663