Wypełnij formularz pozwu o zapłatę do e-Sądu, załącz kopie dokumentów i wnieś opłatę sądową.

Nie musisz obawiać się poniesienia dodatkowych kosztów w przypadku niewypłacalności pozwanego, ponieważ brakujące koszty zastępstwa procesowego adwokata pobierane są bezpośrednio od dłużnika.

 •  
  KROK 1
  Wypełniasz formularz pozwu
  do e-Sądu.
 •  
 •  
  KROK 2
  Prawnik edytuje pozew o zapłatę
  i wnosi go do e-Sądu.
 •  
 •  
  KROK 3
  E-sąd rozpatruje pozew o zapłatę
  i wydaje nakaz zapłaty.
 •  
 •  
  KROK 4
  Komornik egzekwuje
  Twoje pieniądze od dłużnika.

Chcesz przypomnieć dłużnikowi o zaległej płatności?

Wypełnij formularz wezwania do zapłaty. Gotowy druk wezwania do zapłaty przyślemy Ci za darmo drogą elektroniczną. W razie braku płatności od dłużnika, jednym kliknięciem przekształcisz wezwanie do zapłaty w pozew sądowy, który zostanie przekazany do adwokata lub radcy prawnego.

Opinie Opinie klientów

  
    Marta
    
    Rybnik
Adwokat
IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
Okręgowa Rada Adwokacka
(Nr wpisu: 585)
Bardzo dobra komunikacja. Informacje na bieżąco. Fachowa pomoc.Polecam
Klient od 6 września 2018

  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb
Adwokat
IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
Okręgowa Rada Adwokacka
(Nr wpisu: WAW/Adw/8430)
Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług, fachowe i rzetelne wsparcie, uzyskaliśmy bezproblemowo odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania! Polecamy!!!
Klient od 19 sierpnia 2016
Łączna kwota należności dochodzonych przez e-Sąd i inne sądy cywilne:
83 957 153,61 PLN
Łączna ilość spraw prowadzonych przez e-Sąd i inne sądy cywilne:
12642
Aktualności Aktualności

Zmiany w e-Sądzie od 07.02.2020 r. , w tym opłat sądowych i umowy o zastępstwo procesowe

<meta charset="utf-8">

7 lutego 2020r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego dotycząca m.in. Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). W związku z tą nowelizacją w serwisie sadinternetowy.pl uległa zmianie treść umowy o zastępstwo procesowe. Umowa ta jest zawierana pomiędzy użytkownikiem a adwokatem/radcą prawnym i określa warunki prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego przez pełnomocnika.

Do 7 lutego 2020 r. jeżeli pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU lub e-Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, to sprawa była automatycznie przekazywana do sądu właściwego i rozpatrywana w postępowaniu zwyczajnym. Następnie pełnomocnik uzupełniał wydrkowane dokumenty w sądzie właściwym i czekał na rozstrzygniecie sprawy. 

Od 7 lutego 2020r. złożenie przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty lub stwierdzenie przez e-Sąd braku podstaw do wydania nakazu zapłaty będzie zawsze skutkowało umorzeniem postępowania. Aby sprawa mogła być kontynuowana w terminie 30 dni od umorzenia adwokat/radca prawny będzie musiał sporządzić pozew na pismie i złożyć go do sądu właściwego wraz z wydrukowanymi dokumentami.

Wprowadzone zmiany utrudnią prowadzenie spraw i będa wymagały od Pełnomocnika większego nakładu pracy w postaci przygotowania pozwu do sądu zwyczajnego i wysłania go listem do sądu po umorzeniu przez e-Sąd postępowania. W przypadku pozwania osoby fizycznej, której adres nie był zgodny z bazą PESEL przekazania pozwu komornikowi w celu jego doręczenia pozwanemu. Ustalenie właściwego adresu pozwanego przez komornika i próba doręczenia pozwu pozwanemu będzie wymagała dodatkowych opłat i nakładu pracy.

Również rozdziałowi uległ tryb rozpoznawania spraw o zapłatę, na sprawy gospodarcze i zwyczajne. Pierwszy będzie obowiązywał,gdy powodem i pozwanym będą firmy. Ma on charakteryzować się większym reżimem formalnym postępowania. Wszystkie posiadane dowody i twierdzenia należy podać od razu wypełniając formularz pozwu o zapłatę w naszym serwisie.

Część nowych przepisów nie jest jasna i dopiero w trakcie ich obowiązywania będzie kształtować się orzecznictwo dotyczące ich interpretacji. Zapewne część z nich zostanie zmieniona.  

Z tych powodów byliśmy zmuszeni do wprowadzenia zaliczek na wynagrodzenie Pełnomocnika za przygotowanie i wysłanie pozwu do e-Sądu i  w postępowaniu zwyczajnym, odpowiedzi na sprzeciw od nakazy zapłaty dłużniaka, złożeenia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz restrukturyzacyjnego/upadłosciowego dłużnika. Zwrotu pobranych zaliczek jak i opłat sądowych dłużnik będzie miał obowiązek zapłacić jak dotychczas.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze  pozostaje najszybszą i najtańszą drogą do uzyskania prawomocnego orzeczenia zapłaty od dłużnika. Co ważne, pozostaje tylko w tym postępowaniu opłata sądowa od pozwu w wysokości ¼ normalnej opłaty sądowej. 

Dlatego prosimy o skrupulatne wypełnienie formularza pozwu o zapłatę,  wymienienie i załączenie każdego dowodu oddzielnie, w tym wezwania do zapłaty. W uzasadnieniu pozwu opisanie kolejności zdarzeń od zawarcia umowy/zlecnia/dostawy  do jej wykonania, wspominając o wymienionych wcześnniej dowodach,  powodach braku zapłaty. Ważne są również wszystkie maile , sms-y w których dłużnik potwierdza roszczenie. Przed wypełnieniem formularza pozwu zapraszamy do zapoznania się z niniejszą instrukcją. 

https://sadinternetowy.pl/aktualnosci/2016/09/23/pozew-do-e-sadu-instrukcja-i-wzory-wypelnienia/

Nowy wzór umowy jest dostępny jako załącznik na końcu regulaminu serwisu https://sadinternetowy.pl/regulamin/


 

Wniosek egzekucyjny do komornika - wzór z omówieniem

Przedstawiamy wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (wniosek egzekucyjny) zgodny z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. Wniosek powinien uwzględniać m.in. wykaz majątku składany przez dłużnika, historię operacji na rachunkach bankowych dłużnika, rygor grzywny nakładanej na dłużnika.

Pozwy o zapłatę do sądu elektronicznego wnosi skuteczny zespół adwokatów i radców prawnych z całej Polski. Prowadzą oni również sprawę w przypadku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika i przekazaniu jej do sądu według właściwości miejscowej. Po wydaniu i uprawomocnieniu się nakazu zapłaty pełnomocnicy składają wnioski egzekucyjne do skutecznych, sprawdzonych komorników i nadzorują przebieg postępowania egzekucyjnego.