pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie

Nie mogę sie zalogować, co robić?

Sprawdź czy wpisałeś poprawny login. Loginem jest adres email który podałeś przy założeniu konta. Sprawdź czy używasz poprawnego hasła. Hasło podałeś przy założeniu konta i musi się składać z co najmniej ośmiu znaków. Sprawdź czy w haśle nie ma niepotrzebnej spacji i dużych liter. Jeżeli nie rozwiązałeś problemu to możesz zmienić hasło na stronie https://sadinternetowy.pl/user/password_reset/.

Czy moje dane są bezpieczne?

Zbiór danych osobowych serwisu został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2013 r. Dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach Amazon Web Services. Adwokaci/radcy korzystają z płatnej usługi "Gmail dla firm" oferowanej przez Google INC. Strony serwisu są zabezpieczone certyfikatem SSL szyfrującym komunikację i gwarantującym poufność danych. Do korespondencji z adwokatem/radcą służy wewnętrzny komunikator dostępny po zalogowaniu.

Dłużnik zapłacił w trakcie postępowania, co robić?

Poinformuj e-mailem o dacie i wysokości zapłaty adwokata/radcę prowadzącego sprawę. Sprawa będzie prowadzona aż do odzyskania całego długu wraz z odsetkami, kosztami procesu i wynagrodzeniem adwokata/radcy. Wpłaty w pierwszej kolejności są zaliczane na wynagrodzenie adwokata/radcy. Jeżeli wynagrodzenie nie zostało wcześniej zapłacone, to powinieneś rozliczyć się z adwokatem/radcą.

Na jakie koszty należy się przygotować rozpoczynając sprawę?

Koszty jakie Państwo poniosą są wymienione w cenniku https://sadinternetowy.pl/cennik/

Jak przygotować pozew o zapłatę?

Wypełnij krótko własnymi słowami formularz internetowy dostępny na stronie https://sadinternetowy.pl/pozwy/kreator/. Wypełnij tylko pola obowiązkowe, nie opisuj szczegółowo sprawy ani dowodów. Adwokat/radca uzupełni formularz i poprawi wszystkie błędy. Po zatwierdzeniu formularza załącz dowody takie jak umowa lub zamówienie, faktura lub rachunek, potwierdzenie wykonania usługi/dostarczenia towarów, wezwanie do zapłaty.

Jak sierować sprawę do komornika?

Jeżeli dłużnik nie zaskarży nakazu w terminie, to e-Sąd nada klauzulę wykonalności. Następnie adwokat/radca przekaże Twoją sprawę komornikowi, który sprawdzi majątek dłużnika w celu ściągnięcia długu. Możesz e-mailem wskazać konkretnego komornika, do którego trafi Towja sprawa. Przekazanie sprawy do komornika wymaga dodatkowego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem https://sadinternetowy.pl/cennik/. Jeżeli znasz majątek dłużnika, to poinformuj o tym adwokata/radcę e-mailem lub zaloguj się do serwisu i wymień składniki majątku dłużnika na stronie Twojej sprawy w zakładce "dodaj składniki majątku dłużnika".

Dlaczego warto korzystać z serwisu sadinternetowy.pl?

W serwisie zlecisz sprawę przez uproszczony formularz, którego wypełnienie zajmuje średnio do 15 minut, a w razie problemów otrzymasz pomoc. Serwis połączy Cię z adwokatem/radcą, którego wynagrodzenie za prowadzenie Twojej sprawy jest niższe niż średnia stawka rynkowa. Sprawę skonsultujesz bez dodatkowych opłat z adwokatem/radcą przed skierowaniem sprawy do e-Sądu. Będziesz informowany o kolejnych etapach postępowania oraz będziesz mógł śledzić sprawę na bieżąco. Jeżeli dłużnik nie opłaci prawomocnego nakazu zapłaty, to bez dodatkowych opłat informacja o wierzytelności znajdzie się w Internecie. Jeżeli nie wzywałeś dłużnika do zapłaty, to bez dodatkowych opłat otrzymasz druk wezwania do zapłaty.

Dłuznik złożył sprzeciw, co robić?

Każdy sądowy nakaz zapłaty może być zaskarżony przez dłużnika w terminie 14 dni od doręczenia. Po sprzeciwie adwokat/radca będzie dalej prowadził Twoją sprawę i złoży nowy pozew na piśmie do Sądu w miejscowości dłużnika. Sąd oceni wydrukowane dowody i wyda wyrok. Nowy pozew wymaga dodatkowej opłaty sądowej i wynagrodzenia zgodnie z cennikiem https://sadinternetowy.pl/cennik/. Adwokat/radca skontaktuje się z Tobą w celu uzupełnienia dowodów.

e-Sąd nie wydał nakazu zapłaty, co robić?

e-Sąd nie wyda nakazu jeżeli stwierdzi, że Twoja sprawa jest skomplikowana i wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego na piśmie. Adwokat/radca może złożyć skargę w celu uzyskania nakazu. Skontaktuj się z adwokatem/radcą w celu uzgodnienia warunków złożenia skargi. Jeżeli e-Sąd odrzuci skargę, to adwokat/radca będzie dalej prowadził Twoją sprawę i złoży nowy pozew na piśmie do sądu w miejscowości dłużnika. Sąd oceni wydrukowane dowody i wyda wyrok. Nowy pozew wymaga dodatkowej opłaty sądowej i wynagrodzenia zgodnie z cennikiem https://sadinternetowy.pl/cennik/. Skontaktuj się z adwokatem/radcą w celu uzupełnienia opłaty i dowodów.

Dłużnik nie odebrał nakazu zapłaty, co robić?

Jeżeli dłużnik jest spółką i nie odbierze nakazu, to e-Sąd uprawomocni nakaz, bo nieodebrana przesyłka wysłana na adres rejestrowy spółki jest uznawana za doręczoną. Jeżeli dłużnik jest osobą fizyczną i nie odbierze nakazu, to e-Sąd wezwie Cię do podania innego adresu pod rygorem umorzenia postępowania, chyba że w pozwie podałeś jego adres zameldowania. Nieodebrana przesyłka wysłana na adres zameldowania jest uznawana za doręczoną. Urząd gminy może udostępnić adres zameldowania na uzasadniony wniosek. Skontaktuj się z adwokatem/radcą prowadzącym Twoją sprawę w celu ustalenia warunków złożenia wniosku.

Masz pytania? Zadzwoń!

pon.-pt. 9.00-17.00
883288663