pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik nie odebrał nakazu zapłaty, co robić?

Jeżeli dłużnik jest spółką i nie odbierze nakazu, to e-Sąd uprawomocni nakaz, bo nieodebrana przesyłka wysłana na adres rejestrowy spółki jest uznawana za doręczoną. Jeżeli dłużnik jest osobą fizyczną i nie odbierze nakazu, to e-Sąd wezwie Cię do podania innego adresu pod rygorem umorzenia postępowania, chyba że w pozwie podałeś jego adres zameldowania. Nieodebrana przesyłka wysłana na adres zameldowania jest uznawana za doręczoną. Urząd gminy może udostępnić adres zameldowania na uzasadniony wniosek. Skontaktuj się z adwokatem/radcą prowadzącym Twoją sprawę w celu ustalenia warunków złożenia wniosku.

Masz pytania? Zadzwoń!

pon.-pt. 9.00-17.00
883288663