pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Paweł Kucharski
578,37 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 67ba1c67

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Paweł Kucharski
66-460 Witnica Lubuskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 367,99 PLN
Data wymagalności: 22 czerwca 2015

W sumie:
Wartość: 367,99 PLN
Koszty sądowe: 210,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

578,37 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 stycznia 2017

Data wystawienia:
8 grudnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Pajęczno
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!