pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Kiedy przedawniają się roszczenia?

Co do zasady termin przedawnienia roszczeń wynosi lat dziesięć, jednakże dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata (art. 118 kodeksu cywilnego).

Jeżeli roszczenie wynika z tytułu sprzedaży dokonanej w tamach działalności gospodarczej lub z usługi świadczonej w ramach działalności gospodarczej, to jego termin przedawnienia wynosi tylko dwa lata od upływu terminu płatności za tę sprzedaż/usługę.

Natomiast odnośnie roszczeń wynikających z umowy przewozu (Konwencja CMR), termin przedawnienia wynosi co do zasady 1 rok (Artykuł 32 Konwencji CMR).

Masz pytania? Zadzwoń!

pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663