Dłużnik

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "AKUKU" WIOLETTA CZAPLIŃSKA
6 378,14 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: fd6e36f8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "AKUKU" WIOLETTA CZAPLIŃSKA
ul. Wita Stwosza 29
44-100 Gliwice Śląskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 059,75 PLN
Data wymagalności: 28 lipca 2017
2. Cywilne
Wartość: 1 440,00 PLN
Data wymagalności: 4 maja 2018
3. Cywilne
Wartość: 1 440,00 PLN
Data wymagalności: 18 lipca 2018
4. Cywilne
Wartość: 174,00 PLN
Data wymagalności: 18 lipca 2018

W sumie:
Wartość: 5 113,75 PLN
Koszty sądowe: 1 264,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 378,14 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
3 grudnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!