pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

ANMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13 256,68 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: f209d018

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ANMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mickiewicza 3
13-300 Nowe miasto lubawskie Warmińsko-mazurskie

Siedziba: Nowe miasto lubawskie
REGON: 340757116
NIP: 8741755434
KRS: 0000374459

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 11 775,29 PLN
Data wymagalności: 11 marca 2019

W sumie:
Wartość: 11 775,29 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

1 107,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

13 256,68 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 stycznia 2020

Data wystawienia:
24 stycznia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Krzysztof Boufał Adwokat

  krzysztof.boufal@sadinternetowy.pl , tel.: 509 748 885

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 610)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!