pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

USŁUGI HYDRAULICZNE I WIELOBRANŻOWE WIESŁAW BOCHENEK
24 675,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ecb94af3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
USŁUGI HYDRAULICZNE I WIELOBRANŻOWE WIESŁAW BOCHENEK
ul. Santocka
71-083 Szczecin Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 22 000,00 PLN
Data wymagalności: 14 września 2022

W sumie:
Wartość: 22 000,00 PLN
Koszty sądowe: 2 675,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

24 675,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
31 stycznia 2024

Data wystawienia:
31 stycznia 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!