Dłużnik

IBEXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 976,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: eb418afe

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
IBEXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wesoła 51
25-363 Kielce Świętokrzyskie

Siedziba: Kielce
REGON: 122996775
NIP: 6793102223
KRS: 0000488876

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 203,20 PLN
Data wymagalności: 30 sierpnia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 1 123,20 PLN
Data wymagalności: 20 września 2021

W sumie:
Wartość: 3 326,40 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 976,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 czerwca 2022

Data wystawienia:
22 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!