pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Mariusz Zatorski
310,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e5f5ec70

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Mariusz Zatorski
35-508 Rzeszów Lubuskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 190,00 PLN
Data wymagalności: 22 grudnia 2016

W sumie:
Wartość: 190,00 PLN
Koszty sądowe: 120,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

310,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 listopada 2017

Data wystawienia:
7 marca 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!