pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

BIURO WERYFIKACJI KREDYTOWEJ KRZYSZTOF ŁĘCKI
5 847,47 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: e219bc58

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BIURO WERYFIKACJI KREDYTOWEJ KRZYSZTOF ŁĘCKI
ul. Piotrkowska
90-360 Łódź Łódzkie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 4 588,74 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2014

W sumie:
Wartość: 4 588,74 PLN
Koszty sądowe: 1 258,73 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 847,47 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 października 2015

Data wystawienia:
7 grudnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 663 051 679

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Pajęczno
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!