Dłużnik

VEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 187,64 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: df1a9b85

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
VEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Żwirowa 14
96-500 Sochaczew Mazowieckie

Siedziba: Sochaczew
REGON: 369671895
NIP: 8371842335
KRS: 0000722767

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 353,00 PLN
Data wymagalności: 28 grudnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 184,25 PLN
Data wymagalności: 28 lutego 2021

W sumie:
Wartość: 1 537,25 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 187,64 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 lipca 2021

Data wystawienia:
16 lipca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!