Dłużnik

AD AGRO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14 195,84 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: de91bbc0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AD AGRO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kazimierza Lisowskiego 6 / 7
65-072 Zielona góra Lubuskie

Siedziba: Zielona góra
REGON: 382033532
NIP: 9731061914
KRS: 0000762456

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 10 407,45 PLN
Data wymagalności: 7 marca 2022

W sumie:
Wartość: 10 407,45 PLN
Koszty sądowe: 3 788,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

14 195,84 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 lipca 2022

Data wystawienia:
29 lipca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!