pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Zofia Pudlik
2 630,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: dc5570b9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Zofia Pudlik
36-065 Dynów Podkarpackie

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 000,00 PLN
Data wymagalności: 17 sierpnia 2013

W sumie:
Wartość: 2 000,00 PLN
Koszty sądowe: 630,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 630,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 marca 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Krzysztof Boufał Adwokat

  krzysztof.boufal@sadinternetowy.pl , tel.: 509 748 885

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 610)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!