Dłużnik

Maras Grzegorz Zakład Remontowo Budowlany
61 824,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: db0888ff

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Maras Grzegorz Zakład Remontowo Budowlany
Strzelce 43
46-146 Strzelce Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 215,35 PLN
Data wymagalności: 14 sierpnia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 3 000,00 PLN
Data wymagalności: 20 sierpnia 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 23 458,15 PLN
Data wymagalności: 16 września 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 28 320,85 PLN
Data wymagalności: 30 października 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 9 727,32 PLN
Data wymagalności: 6 listopada 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 308,50 PLN
Data wymagalności: 21 sierpnia 2020

W sumie:
Wartość: 65 030,17 PLN
Koszty sądowe: 4 413,39 PLN

Spłacono:

7 618,96 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

61 824,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
3 września 2021

Data wystawienia:
3 września 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!