Dłużnik

Aneta Mielnik
777,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d94039f3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Aneta Mielnik
49-200 Grodków Opolskie

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 68,00 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2013
2. Gospodarcze
Wartość: 68,00 PLN
Data wymagalności: 21 maja 2013
3. Gospodarcze
Wartość: 68,00 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2013
4. Gospodarcze
Wartość: 68,00 PLN
Data wymagalności: 23 lipca 2013
5. Gospodarcze
Wartość: 68,00 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2013
6. Gospodarcze
Wartość: 68,00 PLN
Data wymagalności: 10 września 2013
7. Gospodarcze
Wartość: 68,00 PLN
Data wymagalności: 10 października 2013
8. Gospodarcze
Wartość: 68,00 PLN
Data wymagalności: 10 listopada 2013
9. Gospodarcze
Wartość: 68,00 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2013

W sumie:
Wartość: 612,00 PLN
Koszty sądowe: 210,00 PLN

Spłacono:

45,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

777,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 czerwca 2014

Data wystawienia:
29 maja 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Krzysztof Boufał Adwokat

  krzysztof.boufal@sadinternetowy.pl , tel.: 509 748 885

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 610)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!