pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

Firma Spedycyjno Transportowa AREN-SPED Robert Wrona
7 153,74 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d7351b8a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Firma Spedycyjno Transportowa AREN-SPED Robert Wrona
ul. Kwiatowa 12
63-000 Brodowo Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 5 853,35 PLN
Data wymagalności: 19 października 2019

W sumie:
Wartość: 5 853,35 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 153,74 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 marca 2021

Data wystawienia:
19 marca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!