pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

EDYTA MALICZAK
2 906,29 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d526b6ff

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EDYTA MALICZAK
69-100 Słubice Lubuskie

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 686,90 PLN
Data wymagalności: 13 listopada 2018

W sumie:
Wartość: 4 686,90 PLN
Koszty sądowe: 959,39 PLN

Spłacono:

2 740,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 906,29 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 kwietnia 2019

Data wystawienia:
13 lutego 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!