Dłużnik

JCU JOANNA CZEMARMAZOWICZ-URBANOWICZ
2 811,51 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d2870871

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
JCU JOANNA CZEMARMAZOWICZ-URBANOWICZ
ul. Wiosny Ludów 29 / 3
71-471 Szczecin Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 400,00 PLN
Data wymagalności: 27 grudnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 800,00 PLN
Data wymagalności: 21 lutego 2020

W sumie:
Wartość: 3 200,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

1 038,88 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 811,51 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 listopada 2020

Data wystawienia:
10 listopada 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!