Dłużnik

DAKO CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8 400,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: d1410a05

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DAKO CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gdańska 7
70-660 Szczecin Zachodniopomorskie

Siedziba: Szczecin
REGON: 384651837
NIP: 8513242534
KRS: 0000809270

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 400,00 PLN
Data wymagalności: 10 września 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 1 900,00 PLN
Data wymagalności: 11 października 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 1 900,00 PLN
Data wymagalności: 10 listopada 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 1 900,00 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2021

W sumie:
Wartość: 7 100,00 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 400,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
31 sierpnia 2022

Data wystawienia:
31 sierpnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!