Dłużnik

SANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 250,77 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cf418937

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
os. Nadodrzańskie 13E / 41
66-100 Sulechów Lubuskie

Siedziba: Sulechów
REGON: 081196661
NIP: 9731016747
KRS: 0000501474

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 617,38 PLN
Data wymagalności: 29 września 2017

W sumie:
Wartość: 2 617,38 PLN
Koszty sądowe: 633,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 250,77 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
3 lipca 2018

Data wystawienia:
5 marca 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!