Dłużnik

SANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9 597,28 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cb9c247f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
os. Nadodrzańskie 13E / 41
66-100 Sulechów Lubuskie

Siedziba: Sulechów
REGON: 081196661
NIP: 9731016747
KRS: 0000501474

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 693,74 PLN
Data wymagalności: 29 stycznia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 2 691,31 PLN
Data wymagalności: 6 lutego 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 2 907,84 PLN
Data wymagalności: 19 lutego 2018

W sumie:
Wartość: 8 292,89 PLN
Koszty sądowe: 1 304,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

9 597,28 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
27 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!