Dłużnik

DR NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 129,61 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: cb58450f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DR NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Biała 4 / 25
00-895 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 385685933
NIP: 5272922816
KRS: 0000831899

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 300,00 PLN
Data wymagalności: 13 czerwca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 179,22 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2021

W sumie:
Wartość: 3 479,22 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 129,61 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 kwietnia 2022

Data wystawienia:
29 kwietnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Krzysztof Boufał Adwokat

  krzysztof.boufal@sadinternetowy.pl , tel.: 509 748 885

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 610)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!