Dłużnik

SŁAWOMIR PIETRUCH
17 582,09 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c7b0883c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SŁAWOMIR PIETRUCH
37-611 Chotylub Podkarpackie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 200,00 PLN
Data wymagalności: 5 września 2015
2. Cywilne
Wartość: 2 200,00 PLN
Data wymagalności: 5 października 2015
3. Cywilne
Wartość: 2 200,00 PLN
Data wymagalności: 5 listopada 2015
4. Cywilne
Wartość: 2 200,00 PLN
Data wymagalności: 5 grudnia 2015
5. Cywilne
Wartość: 2 200,00 PLN
Data wymagalności: 5 stycznia 2016
6. Cywilne
Wartość: 2 200,00 PLN
Data wymagalności: 5 lutego 2016
7. Cywilne
Wartość: 78,01 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2015
8. Cywilne
Wartość: 171,03 PLN
Data wymagalności: 12 października 2015
9. Cywilne
Wartość: 171,03 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2015
10. Cywilne
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 29 grudnia 2015
11. Cywilne
Wartość: 1 321,67 PLN
Data wymagalności: 29 grudnia 2015

W sumie:
Wartość: 14 991,74 PLN
Koszty sądowe: 2 590,35 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

17 582,09 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
6 marca 2017


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!