Dłużnik

SENIORENRESIDENZ SONNENWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 638,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: c6e7f557

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SENIORENRESIDENZ SONNENWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
pl. Stefana Batorego 3
70-207 Szczecin Zachodniopomorskie

Siedziba: Szczecin
REGON: 360833037
NIP: 8522612019
KRS: 0000544965

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 938,00 PLN
Data wymagalności: 7 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 4 938,00 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 638,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 kwietnia 2022

Data wystawienia:
4 maja 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!