Dłużnik

JAROSŁAW ZAKRZEWSKI J&D USŁUGI STOLARSKO-BUDOWLANE Instruktor Judo Sport
6 133,92 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bd6240ec

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
JAROSŁAW ZAKRZEWSKI J&D USŁUGI STOLARSKO-BUDOWLANE Instruktor Judo Sport
Konwaliowa 10
96-316 Sade budy Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 706,47 PLN
Data wymagalności: 27 czerwca 2014
2. Gospodarcze
Wartość: 165,68 PLN
Data wymagalności: 28 czerwca 2014

W sumie:
Wartość: 4 872,15 PLN
Koszty sądowe: 1 261,77 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 133,92 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!