Dłużnik

PROMATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 751,03 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bc9a9d90

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PROMATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
al. Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 360124708
NIP: 5272724341
KRS: 0000529888

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 802,43 PLN
Data wymagalności: 15 lipca 2016

W sumie:
Wartość: 3 802,43 PLN
Koszty sądowe: 948,60 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 751,03 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 maja 2017

Data wystawienia:
3 sierpnia 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!