Dłużnik

"V-TECH 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
7 751,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b9a2e363

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"V-TECH 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Kolonia Renerowska 1
47-430 Rudy Śląskie

Siedziba: Rudy
REGON: 366204147
NIP: 6392011503
KRS: 0000654572

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 150,00 PLN
Data wymagalności: 24 listopada 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 476,00 PLN
Data wymagalności: 11 listopada 2019

W sumie:
Wartość: 7 626,00 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

1 200,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

7 751,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 listopada 2020

Data wystawienia:
15 stycznia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!