Dłużnik

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "HL" LESZEK HASIEWICZ
990,31 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b910a2aa

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "HL" LESZEK HASIEWICZ
ul. Michała Kmiecika 9
70-809 Szczecin Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 027,42 PLN
Data wymagalności: 4 listopada 2019

W sumie:
Wartość: 1 027,42 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

247,50 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

990,31 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 maja 2020

Data wystawienia:
7 maja 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!