pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Produkcja opakowań drewnianych
2 630,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b890700c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Produkcja opakowań drewnianych
Kosciuszki
66-540 Stare kurowo Lubuskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 000,00 PLN
Data wymagalności: 5 października 2016

W sumie:
Wartość: 2 000,00 PLN
Koszty sądowe: 630,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 630,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 grudnia 2017

Data wystawienia:
12 kwietnia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamila
    
    Kowalska

  Kamila Kowalska Radca prawny

  kamilakowalska@kkkrp.pl , tel.: 693 459 588

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH we Wrocławiu
  (Nr wpisu: Wr-3005)

  Miejscowość: Kalisz
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!