pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

GAŁEK PAWEŁ USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
6 087,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b55808be

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GAŁEK PAWEŁ USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Mirocice 87
26-006 Mirocice Świętokrzyskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 133,02 PLN
Data wymagalności: 4 lipca 2014
2. Gospodarcze
Wartość: 1 081,01 PLN
Data wymagalności: 9 lipca 2014
3. Gospodarcze
Wartość: 611,99 PLN
Data wymagalności: 11 lipca 2014

W sumie:
Wartość: 4 826,02 PLN
Koszty sądowe: 1 261,77 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 087,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 maja 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Małgorzata Mielczarek Radca prawny

  malgorzata.mielczarek@sadinternetowy.pl , tel.: 508 087 814

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: P-312)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!