Dłużnik

Tribet Dorota Korodziejewska
3 432,94 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a26d8b48

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Tribet Dorota Korodziejewska
ul. Gołuchowska 5 / 51
01-493 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 029,50 PLN
Data wymagalności: 8 listopada 2016
2. Cywilne
Wartość: 173,06 PLN
Data wymagalności: 8 listopada 2016

W sumie:
Wartość: 2 202,56 PLN
Koszty sądowe: 1 230,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 432,94 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 kwietnia 2017

Data wystawienia:
30 marca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!