Dłużnik

KUCHNIA AZJATYCKA SHANGHAI, Paweł Piskorek
532,80 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a1862d8c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KUCHNIA AZJATYCKA SHANGHAI, Paweł Piskorek
Zamojska 21 / 9a
20-102 Lublin Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 442,80 PLN
Data wymagalności: 7 września 2012

W sumie:
Wartość: 442,80 PLN
Koszty sądowe: 90,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

532,80 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 marca 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Krzysztof Boufał Adwokat

  krzysztof.boufal@sadinternetowy.pl , tel.: 509 748 885

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 610)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!