Dłużnik

Budownictwo Inżynieryne Sp. z o.o.
3 481,78 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9fa8179d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Budownictwo Inżynieryne Sp. z o.o.
3 Maja 88
26-110 Skarżysko-kamienna Świętokrzyskie

Siedziba: Skarżysko-kamienna
REGON: 241610915
NIP: 6342750724
KRS: 0000361409

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 846,20 PLN
Data wymagalności: 3 maja 2013

W sumie:
Wartość: 2 846,20 PLN
Koszty sądowe: 635,58 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 481,78 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 marca 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Krzysztof Boufał Adwokat

  krzysztof.boufal@sadinternetowy.pl , tel.: 509 748 885

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 610)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!