pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Maciej Zając
14 338,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 959a65ba

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Maciej Zając
45-960 Opole Opolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 10 550,00 PLN
Data wymagalności: 2 października 2023

W sumie:
Wartość: 10 550,00 PLN
Koszty sądowe: 3 788,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

14 338,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
20 marca 2024

Data wystawienia:
20 marca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 663 051 679

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Pajęczno
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!