Dłużnik

Dachy-Szczecin Krzysztof Dąbkowski
4 997,29 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9157d13d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Dachy-Szczecin Krzysztof Dąbkowski
ul. Maksymiliana Golisza 2 / 4
71-682 Szczecin Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 341,90 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 4 341,90 PLN
Koszty sądowe: 655,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 997,29 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 sierpnia 2019

Data wystawienia:
2 września 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Beata Żurek Radca prawny

  radca@kancelaria-minos.pl , tel.: 606 730 316

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Bydgoszczy
  (Nr wpisu: Bd-1089)

  Miejscowość: Solec Kujawski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!