pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

BIURO WERYFIKACJI KREDYTOWEJ KRZYSZTOF ŁĘCKI
36 894,06 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8f4781e2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BIURO WERYFIKACJI KREDYTOWEJ KRZYSZTOF ŁĘCKI
ul. Piotrkowska 224/226 / 7
90-360 Łódź Łódzkie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 6 000,00 PLN
Data wymagalności: 20 stycznia 2014
2. Cywilne
Wartość: 6 000,00 PLN
Data wymagalności: 20 lutego 2014
3. Cywilne
Wartość: 6 000,00 PLN
Data wymagalności: 20 marca 2014
4. Cywilne
Wartość: 6 000,00 PLN
Data wymagalności: 20 kwietnia 2014
5. Cywilne
Wartość: 7 692,09 PLN
Data wymagalności: 20 maja 2014

W sumie:
Wartość: 31 692,09 PLN
Koszty sądowe: 5 201,97 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

36 894,06 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
21 listopada 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!