pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

Klaudia Siwa
1 051,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 89a5cbc5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Klaudia Siwa
40-378 Katowice Śląskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 296,40 PLN
Data wymagalności: 12 marca 2020
2. Cywilne
Wartość: 280,00 PLN
Data wymagalności: 12 kwietnia 2020
3. Cywilne
Wartość: 245,00 PLN
Data wymagalności: 12 maja 2020
4. Cywilne
Wartość: 20,00 PLN
Data wymagalności: 25 września 2020

W sumie:
Wartość: 841,40 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 051,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 marca 2021

Data wystawienia:
24 marca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!