Dłużnik

OLIWIA WENCEL
1 405,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 88a55391

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
OLIWIA WENCEL
40-378 Katowice Śląskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 41,00 PLN
Data wymagalności: 12 maja 2019
2. Cywilne
Wartość: 376,00 PLN
Data wymagalności: 12 czerwca 2019
3. Cywilne
Wartość: 394,00 PLN
Data wymagalności: 12 lipca 2019
4. Cywilne
Wartość: 364,00 PLN
Data wymagalności: 12 sierpnia 2019
5. Cywilne
Wartość: 20,00 PLN
Data wymagalności: 28 września 2020

W sumie:
Wartość: 1 195,00 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 405,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 sierpnia 2021

Data wystawienia:
4 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!