Dłużnik

MARBIN Mariusz Więtczak
4 976,74 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 87a29295

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MARBIN Mariusz Więtczak
ul. Oskara Kolberga 19
99-300 Kutno Łódzkie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 4 321,05 PLN
Data wymagalności: 11 września 2016

W sumie:
Wartość: 4 321,05 PLN
Koszty sądowe: 655,69 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 976,74 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
14 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!