Dłużnik

SŁAWOMIR DRZEWIECKI USŁUGI DEKARSKO-BLACHARSKIE ''DACH -REM''
646,97 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 866cae64

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SŁAWOMIR DRZEWIECKI USŁUGI DEKARSKO-BLACHARSKIE ''DACH -REM''
ul. Kwiatowa 2
66-016 Nietków Lubuskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 667,52 PLN
Data wymagalności: 28 lipca 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 169,06 PLN
Data wymagalności: 28 lipca 2017

W sumie:
Wartość: 1 836,58 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

1 820,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

646,97 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
28 października 2019

Data wystawienia:
28 października 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Beata Żurek Radca prawny

  radca@kancelaria-minos.pl , tel.: 606 730 316

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Bydgoszczy
  (Nr wpisu: Bd-1089)

  Miejscowość: Solec Kujawski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!