Dłużnik

Synergis Polska sp.zo.o.
10 630,45 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 85a882da

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Synergis Polska sp.zo.o.
Wiosenna 25
52-200 Karwiany Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 9 305,06 PLN
Data wymagalności: 10 października 2016

W sumie:
Wartość: 9 305,06 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 630,45 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
4 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!