pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowo Handlowe ALDONA
9 617,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7f555bb7

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowo Handlowe ALDONA
Szprotawska
67-120 Kożuchów Lubuskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 10 387,40 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2016

W sumie:
Wartość: 10 387,40 PLN
Koszty sądowe: 2 530,39 PLN

Spłacono:

3 300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

9 617,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 czerwca 2018

Data wystawienia:
22 marca 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!