pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

TREE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
22 126,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 754dcf5c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TREE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Warszawska 40 / 2A
40-008 Katowice Śląskie

Siedziba: Katowice
REGON: 380438377
NIP: 9542793160
KRS: 0000735321

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 285,00 PLN
Data wymagalności: 25 maja 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 972,00 PLN
Data wymagalności: 29 maja 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 2 313,00 PLN
Data wymagalności: 5 czerwca 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 3 285,00 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 2 313,00 PLN
Data wymagalności: 24 czerwca 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 1 341,00 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 3 285,00 PLN
Data wymagalności: 6 lipca 2020
8. Gospodarcze
Wartość: 2 682,00 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2020

W sumie:
Wartość: 19 476,00 PLN
Koszty sądowe: 2 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

22 126,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 czerwca 2021

Data wystawienia:
14 czerwca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!