Dłużnik

ZINNER LOGISTICS SP .Z O.O.
2 924,34 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6c464e6a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ZINNER LOGISTICS SP .Z O.O.
HENRYKA SIENKIEWICZA 55
08-110 Siedlce Mazowieckie

Siedziba: Siedlce
REGON: 366577457
NIP: 8212650445
KRS: 0000663156

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 273,95 PLN
Data wymagalności: 15 maja 2020

W sumie:
Wartość: 2 273,95 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 924,34 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 marca 2021

Data wystawienia:
2 marca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!